Контакти

 

Връзка с нас

Услугите и сделките във фирмата се извършват от  млади, квалифицирани и креативни служители, които са на Ваше разположение от 9:00 до 18:30, седем дни в седмицата. В определени случаи, при заявка от Ваша страна, имаме възможност да Ви обслужваме и в извън работно време.

УПРАВИТЕЛ

 Тони Златков –   Генерален   мениджър
 (+359) 888 / 203 303
 sofautoboss@sofauto.bg


Търговски отдел

Иван Атанасов Иван Атанасов – Tехнически сътрудник
 (+359) 886/609 9256
frontoffice2@sofauto.bg

Нина Гаджанова-Антова - Tехнически сътрудник

(+359) 889/991 806

frontoffice3@sofauto.bg


ДИЛЪРИ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

 Мирослав       Анастасов -   Мениджър леки   автомобили 
 (+359) 887 / 555   997
 sales@sofauto.bg

 

 

 

ВЪНШНО-ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ / ПОРЪЧКИ

Адриан ЗлатковАдриан Златков - Мениджър външно - търговски отдел / Поръчки 
(+359) 889 / 203 503
azlatkov@sofauto.bg

Апостол Гандев Апостол Гандев – Дилър външно-търговски отдел
(+359) 888/698 899 agandev@sofauto.bg

Станислава Генова Станислава Генова – Организатор пътувания
(+359) 889 / 044 044
тел: (+359)2 / 962 22 12
stanigenova@sofauto.bg

 

Христо Атанасов Христо Атанасов – Дилър външно-търговски отдел
(+359) 885/007 552
hatanasov@sofauto.bg

 

Николай Божкилов Никола Божкилов – Дилър външно-търговски отдел
тел: (+359) 887/599 974
nbozhkilov@sofauto.bg

 

Анастас Иванов Анастас Иванов – Дилър външно-търговски отдел
тел: (+359) 886/601 914
aivanov@sofauto.bg

 

Любомир Данев Любомир Данев – Дилър външно-търговски отдел
тел: (+359) 889/599 908
ldanev@sofauto.bg

 

Дечо Папазов Дечо Папазов – Дилър външно-търговски отдел
тел: (+359) 886/203103
dpapazov@sofauto.bg

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВО -СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

Penka Todorova Панка Тодорова - Финансов Мениджър
(+359) 889/066 066
ptodorova@sofauto.bg

 

Proletina Yaneva Пролетина Янева - Супервайзър
(+359) 886 / 604 191
yaneva@sofauto.bg

Мария Кънинска Мария Кънинска – Мениджър застраховки и вземания   
(+359) 885 / 007 464
тел: (+359)2 / 962 22 12 
факс: (+359)2 / 401 90 09
m.kaninska@sofauto.bg

 

Божидар Алендаров – Главен счетоводител

(+359) 889/100 748

balendarov@sofauto.bg

 

Мария ТерзиеваМария Терзиева - Счетоводител
(+359) 885/744 324
mterzieva@sofauto.bg

 

Христина ГайдароваХристина Гайдарова - Касиер
(+359) 888/482 776
hgaydarova@sofauto.bg

 

Теодора ИвановаТеодора Иванова - Счетоводител
(+359) 888/100 836
tivanova@sofauto.bg

 

Светла Иванова -
специалист вземания
(+359) 887/600 377
 zastrahovki@sofauto.bg

 

Анита Личкова - счетоводител

anikolova@sofauto.bg

 

Снежина Белинска - счетоводител 

(+359) 886/631 331

sbelinska@sofauto.bg

 

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Десислава Василева - Експерт подбор на персонала
тел.(+359) 885/630 332
hr@sofauto.bg

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

БАНКОВА СМЕТКА СОФАВТО ООД

 
Банка: Юробанк България ЕАД

BIC: BPBIBGSF

Сметка в BGN: BG94 BPBI 7940 1004 3006 02
Сметка в USD: BG68 BPBI 7940 1104 3006 01
Сметка в EUR: BG06 BPBI 7940 1404 3006 01

Банка : Уникредит Булбанк 

BIC: UNСRBGSF

Сметка в BGN: BG27UNCR7000000SOFAUTO

Сметка в EUR: BG32UNCR7000077SOFAUTO

Банка:ОББ АД

BIC: UBBSBGSF

Сметка в BGN: BG17UBBS88881000618141

Сметка в EUR: BG69UBBS88881400618142

Сметка в EUR: BG11UBBS88881400875751

БАНКОВА СМЕТКА СОФ.АМ.ЛИЗИНГ ООД
Банка: Юробанк България ЕАД
BIC: BPBIBGSF
Сметка в BGN: BG41 BPBI 7940 1069 0088 01
Сметка в EUR: BG23 BPBI 7940 1469 0088 01

Банка: Уникредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

Сметка в BGN: BG82UNCR70001520331004

Сметка в EUR: BG44UNCR70001520331009

СОФАВТО АВАНГАРД ООД – ЗИМЕН ДВОРЕЦ – автокозметичен център

Адрес: гр. София, Студентски град, ул. "Проф. д-р Ив. Странски", на гърба на "Зимен дворец"
(+359) 885 / 597 996
тел: (+359)2 / 962 39 55,
факс: (+359)2 / 962 39 55
email: sofauto_avangard_zd@abv.bg

СОФГАРДЪН ООД

(+359)2 / 962 13 10
sales@sofauto.bg

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА ЗА ИЗКАЗВАНЕ НА МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И НЕДОВОЛСТВО ОТ ОБСЛУЖВАНЕТО, МОЛЯ ПИШЕТЕ НА e – mail: sofautoboss@sofauto.bg ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА ТЕЛЕФОН (+359) 888/203 303 ОЧАКВАМЕ ВИ!


Вижте Софавто на по-голяма карта