ΣΧΕΤΙΚΑ ΗΠΑ

Η εταιρεία «Σοφαουτο» - Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η βασική δραστηριότητα της οποίας συνιστά το εμπόριο με χρησιμοποιημένα αυτοκίνητα και με καινούρια επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, οικοδομικά και αγροτικά μηχανήματα.
Από το 1993 και μέχρι σήμερα εμείς από την εταιρεία «Σοφαουτο» - Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διατηρούμε την παράδοση για ποιοτικές προμήθειες και καλή εξυπηρέτηση των δικών μας πελατών, προσανατολισμένες προς νεωτερισμούς και αξιοπιστία. Ο δικός μας βασικός σκοπός είναι η τελειοποίηση της οργάνωσης, την βελτίωση της εξυπηρέτησης, την μέριμνα για τους πελάτες, ενίσχυση των πια δημιουργημένες και ενσωματωμένες νέες ιδέες. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα για τον τρόπο εργασίας της εταιρείας «Σοφαυτο» είναι η δυναμική. Η επίτευξη της δυναμικής στα 100% της διαδικασίας εργασίας είναι ο δικό μας βασικός σκοπός, επειδή μόνο στης συνθήκες της δυναμικής παράγονται ποιοτικές ιδέες, δημιουργούνται προϊόντα πρώτης τάξης και επιτυγχάνουμε μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.
Οι όροι της αγοράς αυτοκινήτων σε εμάς είναι εξαιρετικά εύκαμπτες. Η βασική μας ιδέα είναι να δώσουμε στον πελάτη μας όσο το δυνατό περισσότερες δυνατότητες, κατάλληλη για κάθε μία ατομική απαίτηση.
Η εταιρεία «Σοφαουτο» Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαθέτουμε με μία ομάδα εταιρειών οι οποίες είναι ένα μέρος της δομής της εταιρείας, οι οποίες αναπτύσσουν τις εξής δραστηριότητες: Υπηρεσίες επισκευών αυτοκινήτων, υπηρεσίες καλλυντικών αυτοκινήτων. Πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων – χρησιμοποιημένα. Χρηματοδοτική μίσθωση. Ασφάλιση αυτοκινήτων, Μεταφορά με αυτοκίνητα. Εμπορική μεσολάβηση και άλλα.καλλιέργεια, χυμούς και αναψυκτικά
Οι πελάτες μας διαθέτουν με τις εξής δυνατότητες για αγορά αυτοκινήτων:

 
 
  •  Άμεση αγορά με εφάπαξ πληρωμής, δίχως αναβολής.
  •  Αγορά υπό την μορφή προκαταβολικής παραγγελίας για προμήθεια αυτοκινήτου.
  •  Αγορά με πληρωμή σε ορισμένο αριθμό δόσεων για σύντομο χρονικό διάστημα.
  •  Αγορά με χρηματοδοτική μίσθωση την οποία παραχωρεί η εταιρεία «Σοφαουτο»- Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Αυτή η μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης προτείνει πολλαπλές δυνατότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να συμμορφώνονται με τις ατομικές απαιτήσεις των πελατών μας. Η έγκριση του ενοικιαστή δίνεται στα πλαίσια δυο ορών, ενώ η συναλλαγή διαμορφώνεται στα πλαίσια μιας εργάσιμης ημέρας.
  •  Επιχειρηματική χρηματοδοτική μίσθωση.
  •  Αγορά με εξωτερική χρηματοδότηση, με επιθυμία των πελατών και προκαταβολική έγκριση.
  •  Δυνατότητα για εμπορική ανταλλαγή.
  •  Εξαγορά αυτοκινήτων από την εταιρεία «Σοφαουτο»
  •  Αναχρηματοδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και άλλα.

Για εμάς είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είσαστε δικοί μας πελάτες.