χρηματοδοτικής μίσθωσης

Η εταιρεία προτείνει στους δικούς της πελάτες τα εξής είδη ιδίας χρηματοδοτικής μίσθωσης:

  • οικονομική χρηματοδοτική μίσθωση
  • επιχειρηματική χρηματοδοτική μίσθωση
  • Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση
  • πληρωμή με δώσεις
  • μακροχρόνιο ενοίκιο

 

Για κάθε ένα είδος χρηματοδοτικής μίσθωσης εσείς λαμβάνεται:

  • έγκριση μέχρι 2 ώρες
  • έγκριση μόνο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • δίχως ποινικό τόκο σε περίπτωση πρόωρης πληρωμής του δανείου
  • εξαιρετικά εύκαμπτους όρους- όροι προσαρμοσμένοι με τις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες.